Týmto dňom sa končí prechodné obdobie, v ktorom sa všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia mali pripojiť do...