Prijatím novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR, ktorá sa momentálne nachádza v...