Zveličovanie je jednou z obľúbených stratégií pri tvorbe reklám, nakoľko obvykle poukazuje na najvýhodnejšiu ponuku podnikateľa, ktorá...