Najvyšší súd Českej republiky sa vskutku zaujímavo postavil k pracovnoprávnemu sporu o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru...