S účinnosťou od 28.12.2021 bola zavedená možnosť obnoviť zápis spoločnosti do obchodného registra v prípade, ak si táto nesplnila svoju...