Nariadenie vlády č. 113/2023 Z. z. bolo prijaté ako reakcia na nedostatok pracovnej sily v doprave. Určilo kvóty na udelenie národných...