Podmienky je možné upraviť vo vnútornom predpise, ale v každom prípade je potrebné nastaviť interné postupy tak, aby ste najneskôr k