Od včera, 1.10.2020, je účinná novela Obchodného zákonníka, ktorá prináša viaceré dôležité zmeny. Azda najzaujímavejšie sú zmeny týkajúce...