V zbierke zákonov bol 6.4.2022 uverejnený zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých...