Nedávno prijatá novela zákona č. 68/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá zaviedla...