Dôvodom návrhu novely zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti je transpozícia smernice Európskeho...