Zamestnanec, ktorý má podozrenie na #koronavírus, bez ohľadu na to, či sa vrátil z rizikovej oblasti alebo má príznaky ochorenia, nemusí predkladať potvrdenie o PN svojmu zamestnávateľovi. Urobí tak za neho Sociálna poisťovňa. Stále však platí, že o PN musí informovať svojho zamestnávateľa. 

Súčasne Sociálna poisťovňa pre #koronavírus prechádza na e-mailové a telefonické vybavovanie poistencov.

Súhrnné informácie sú dostupné na linkách nižšie :

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP.

Ako žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku ošetrovné pre koronovírus? Postup pre telefonický a mailový kontakt.