Nenápadné ustanovenie § 125 Zákonníka práce nadobúda v čase najrôznejších karanténnych opatrení nečakaný rozmer. 

Ak zamestnávateľ preradí zamestnanca pre karanténne opatrenie na nižšie platenú prácu, musí mu aj naďalej platiť doplatok z priemerného zárobku. Avšak účet za tento doplatok, vrátane odvodov do poistných fondov a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, musí uhradiť orgán verejného zdravotníctva. Podmienkou je zaslanie písomnej žiadosti úradu verejného zdravotníctva do 30 dní od skončenia karanténneho opatrenia a fakt, že ku karanténnemu opatreniu nedošlo porušením povinnosti zamestnávateľa na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných opatrení a na obmedzenie ich výskytu.

Spomínaný § 125 Zákonníka práce nájdete tu.