Vláda v nedeľu 29. marca 2020 prijala balík tzv. “prvej pomoci” pre zamestnávateľov a podniky. Svojou štruktúrou sú cielené na malé a stredné podniky do 200 zamestnancov. Taktiež oznámila, že pripravuje ďalšie ekonomické opatrenia, ktoré predstaví začiatkom apríla.

Nižšie uvádzame zoznam predstavených opatrení spoločne s podmienkami ich poskytnutia, ktoré sú zatiaľ známe. Vláda aktuálne rokuje o podmienkach ich poskytnutia, ako aj zmenách Zákonníka práce, ktoré by mali prísť do parlamentu zajtra. Schválenie a podpis prezidentky očakávame do konca týždňa.

1) Pokrytie nákladov na zamestnanca – zamestnávatelia priamo poznačení pandémiou koronavírusu; 

Tieto opatrenia sa vzťahujú na zamestnávateľov, ktorí boli povinní uzatvoriť svoje prevádzky z dôvodu karanténnych opatrení (najmä reštaurácie, hotely a služby). Štát preplatí zamestnávateľom 80% z hrubej mzdy, najviac vo výške 1 100 EUR. Zamestnávateľ je však stále povinný platiť dane a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne za predpokladu, že by nedošlo k ich odkladu.

Podmienky poskytnutia štátnej pomoci:

  • udržanie pracovných miest; nateraz nie je jasné ako dlho je zamestnávateľ povinný držať pracovné miesto;
  • maximálna výška pomoci je stanovená na 200 000 EUR mesačne;
  • prihlášky je možné podávať od 6. apríla 2020 a predkladajú sa v elektronickej forme miestnemu úradu práce; v priebehu týždňa by mal byť zverejnený postup ich podávania;
  • prvé prostriedky finančnej pomoci je možné očakávať po 15. apríli 2020, pričom výplaty budú realizované podľa priority podaných prihlášok.

2) Pokrytie nákladov na zamestnanca – zamestnávatelia nepriamo poznačení pandémiou koronavírusu

Tento príspevok je určený predovšetkým pre zamestnávateľov, ktorí neboli nútení zatvoriť svoje prevádzky podľa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, no zaznamenali prepad tržieb ako dopad karanténnych opatrení. Vláda prispeje zamestnávateľovi v závislosti od mesačného poklesu tržieb od 20% do 80%:

20% - EUR 180 na jedného zamestnanca, pričom zamestnávateľ dopláca zvyšok mzdy a odvody (ak nie sú odložené)

40% - EUR 300

60% - EUR 420

80% - EUR 540

Podmienky:

  • udržanie pracovných miest;
  • pokles tržieb sa vypočíta porovnaním tržieb z minulého roka za ten istý mesiac a súčasné tržby, pričom pokles tržieb sa dokladuje iba čestným vyhlásením (dodržanie tejto podmienky bude následne kontrolované, neoprávnené obdržanie pomoci bude považované ako trestný čin podvodu);
  • maximálna výška pomoci je stanovená na 800 000 EUR ročne;
  • prihlášky je možné podávať od 6. apríla a predkladajú sa miestnemu úradu práce;

prvé prostriedky finančnej pomoci je rovnako možné očakávať po 15. apríli 2020, pričom výplaty budú realizované podľa priority podaných prihlášok.

3) Žiadne náklady na zamestnancov v karanténe a rodičov žijúcich doma v dôsledku zatvorenia škôl a materských škôl

Vláda prostredníctvom novely zákona o sociálnom poistení zaviedla zmeny v starostlivosti o dieťa počas trvania uzávierky škôl a škôlok. Ošetrovné sa bude sa platiť (i) vo vyššej výmere, (ii) po dlhšiu dobu a (iii) za zjednodušených administratívnych opatrení.

Ošetrovné sa týka sa rodičov detí do 11 rokov veku, resp. do dovŕšenia 18 rokov veku pre rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím. V tejto vekovej kategórii nebude potrebné potvrdenie lekára.

Po novom bude ošetrovné vyplácané vo výške 55% z denného vymeriavacieho základu, ak je zamestnanec v karanténe alebo sa o dieťa stará kvôli zatvoreniu škôl a materských škôl. Zamestnávatelia pôvodne platili prvých 10 dní, pričom prvé tri dni bolo ošetrovné len 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

Ošetrovné bude po novom vyplácané Sociálnou poisťovňou po celú dobu uzatvorenia škôl a predškolských zaradení. Rodičia sa budú môcť pri čerpaní ošetrovného prestriedať, čo doteraz umožnené nebolo. Zmeny je samozrejme nutné zamestnanec stále oznamovať zamestnávateľovi.

Žiadosť o poskytnutie ošetrovného možno podať aj elektronicky, Sociálna poisťovňa bude za začiatok lehoty odkedy sa poskytuje ošetrovné považovať deň uzatvorenia školy alebo škôlky.

Obdobné zmeny boli schválené aj pre príspevok počas práceneschopnosti počas karantény potvrdenej lekárom, tzv. karanténna PN. Tento bude vyplácaný Sociálnou poisťovňou už od prvého dňa karanténnej PN a vo výške 55% z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.  Po novele zákona nebude potrebné nárok na ošetrovné dokladovať v papierovej podobe, Sociálna poisťovňa bude akceptovať aj emailové a telefonické žiadosti.

4) Bankové záruky na financovanie podnikateľského sektora

Vláda poskytne komerčným bankám 500 miliónov EUR, ktoré im umožnia ponúknuť výhodné pôžičky a odkladať splácanie úverov podnikom. Zatiaľ v tomto smere neboli zverejnené žiadne presnejšie informácie.

5) Odklad zdravotných a sociálnych odvodov, pokiaľ tržby klesli  o 40% alebo viac

Nateraz neboli zverejnené žiadne detaily tohto opatrenia.

6) Odklad preddavkov dane z príjmu, pokiaľ tržby klesli o 40% alebo viac

Nateraz neboli zverejnené žiadne detaily.

7) Započítanie neuplatnených strát spoločností z minulosti od roku 2014 do ziskov z roku 2019

Platí to pre tie spoločnosti, ktoré si neuplatnenú stratu doteraz nezapočítali.

8) Príspevok na udržanie pracovného miesta 

Minulý týždeň prijal parlament možnosť poskytnúť príspevok na udržanie pracovného miesta. Nateraz neboli zverejnené žiadne detaily.