Vláda SR na svojom rokovaní 4. júna schválila návrh zmeny Zákonníka práce, ktorou reaguje na aktuálne kroky väčšiny zamestnávateľov. Tí sú nútení pracovné pomery zamestnancov dohodnuté na dobu určitú nechať uplynúť a nepokračovať v pracovnom vzťahu na neurčitý čas.

Novela by mala zamestnávateľom umožniť predĺžiť alebo znovu uzatvoriť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý je uzatvorený na dobu určitú 1x a najviac o jeden rok, ak:

  • pracovný pomer má skončiť alebo skončil počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní;
  • nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie alebo opätovné dohodnutie.

Negatívom navrhovanej zmeny je povinnosť zamestnávateľov, u ktorých pôsobia zástupcovia zamestnancov, prerokovať s nimi predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú nad rámec doteraz dovoleného rozsahu.

Ak by zamestnávateľ na túto povinnosť pozabudol, pracovný pomer je uzatvorený alebo sa pretransformuje na dobu neurčitú. Zámer je dať možnosť odborom vyjadriť sa, či sa daná situácia nedá riešiť inak, pričom logika hovorí, že iné riešenie je len pracovný pomer na dobu neurčitú. V aktuálnej situácii by sme však radšej uprednostnili rýchlosť dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom a zníženia neistoty zamestnanca ako ingerenciu zástupcov zamestnancov.