Návrh zmeny Zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov, ktorý sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa vo svojej úprave venuje najmä nasledujúcim témam:

1) osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, 

2) možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie, 

3) bezodplatnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, 

4) zohľadnenie kritéria reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa, 

5) novému modelu primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby.

Znenie návrhu zákona si môžete prečítať TU

Sledujte aj naďalej náš BLOG, jednotlivým témam sa budeme postupne podrobnejšie venovať.