Posledný týždeň sme sa dozvedeli, že od 12.12. končí RegioJet  na vyťaženej trati Bratislava - Komárno a štafetu po ňom preberá ZSSK a rakúske ÖBB. RegioJet súčasne oznámil hromadné prepúšťanie zamestnancov, ktorí túto trať obsluhovali s tým, že niektorí zamestnanci možno prejdú na ZSSK a ÖBB. Naozaj iba možno a iba niektorí?

Z pohľadu TUPE, smernice EÚ, ktorá zabezpečuje zachovanie práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, to tak celkom byť nemusí. V zmysle TUPE, ktorá je v našom Zákonníku práce premietnutá v § 27 a nasl., môžu na nového zamestnávateľa prejsť všetky práva a povinnosti z pracovných pomerov aj v prípade retenderingu, kedy pôvodného dodávateľa služieb nahrádza nový dodávateľ alebo dodávatelia. Rozhodujúce je, či dodávané služby zostávajú v zásade rovnaké. Je pritom známe, že ZSSK a ÖBB budú plynule pokračovať v činnosti RegioJet a dokonca zachovajú aj počet liniek a odchody vlakov.

Keďže RegioJet už informoval o hromadnom prepúšťaní, bude zaujímavé sledovať či úrad práce alebo niektorá zo zúčastnených strán bude myslieť na TUPE a jeho následky. Pri aplikácii TUPE môže RegioJet ušetriť na odstupnom, naopak pri ZSSK a ÖBB to môže znamenať získanie nových zamestnancov aj s pôvodnými pracovnými zmluvami. Nehovoriac o zamestnancoch, ktorí by si pri uplatnení TUPE udržali prácu ako aj výhody, ktoré im poskytoval RegioJet, prípadne by získali nové výhody od ÖBB. Ak by sa to stalo skutočnosťou, mohlo by ísť na Slovensku o jeden z prvých verejne sledovaných prípadov, kedy by bez zmluvy medzi zamestnávateľmi došlo k prechodu zamestnancov.