V súvislosti s blížiacim sa celoplošným testovaním, považujeme za užitočné pripomenúť, že počas núdzového stavu platí, že pozitívne testovaný zamestnanec má nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne od prvého dňa pracovnej neschopnosti z dôvodu karantény alebo preto, že mu bola nariadená izolácia.

Vám, ako zamestnávateľovi, tak odpadá povinnosť vyplácať zamestnancovi náhradu mzdy počas prvých 10 dní ako pri klasickej práceneschopnosti.

Predpokladom je, že zamestnanec po obdržaní pozitívneho výsledku testu telefonicky alebo mailom kontaktuje svojho praktického lekára za účelom vystavenia potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti. Lekár informuje Sociálnu poisťovňu, ktorá zamestnancovi začne vyplácať nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacieho základu. Zamestnanec je povinný bezodkladne informovať svojho zamestnávateľa o takejto práceneschopnosti.

Osoby, ktoré sa celoplošného testovania dobrovoľne nezúčastnia nemajú nárok na „pandemické“ nemocenské. 

Viac informácii nájdete tu.