9.11.2020 nadobúdajú účinnosť dve vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 20/2020 a č. 21/2020, ktorými sa nariaďuje zamestnávateľom povinnosť viditeľne na všetky vstupy do svojich priestorov umiestniť oznam o zákaze vstupu do jeho priestorov všetkým osobám, ktoré sa nepreukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu, pokiaľ sa na ne nevzťahuje niektorá z ustanovených výnimiek.  

Vyhláška 20/2020 sa vzťahuje na takzvané „červené“ okresy a vyhláška č. 21/2020 na takzvané „zelené“ okresy.

Text vyhlášok nájdete tu.