Zamestnávatelia, ktorí sa uchádzajú alebo čerpajú podporu v čase skrátenej práce musia venovať pozornosť otázke zápisu do Registra partnerov verejného sektora (RPVS).

O čo ide?

Každý subjekt, ktorý poberá finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo z európskych štrukturálnych a investičných fondov musí byť zapísaný v RPVS ak prostriedky prekročili určitý treshold. V prípade poskytnutia podpory zamestnávatelia čerpajú finančné prostriedky z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie - Sociálnej poisťovne.

Kto presne má túto povinnosť?

Zamestnávatelia, ktorí žiadajú alebo čerpajú podporu v čase skrátenej práce vo výške:

  • jednorazové plnenie prevyšujúce hodnotu 100.000 EUR alebo 
  • opakujúce sa plnenia úhrnne prevyšujúce hodnotu 250.000 EUR za jeden kalendárny rok.

Aký je deadline?

V zásade platí, že zamestnávateľ musí byť v RPVS zapísaný najneskôr dňom obdržania finančných prostriedkov na svoj účet. Pri jednorazovom plnení prevyšujúcom 100.000 EUR odporúčame zápis do RPVS naplánovať tak, aby bol hotový ku dňu podania žiadosti o podporu, aby ste mali istotu, že splníte túto podmienku. Tí zamestnávatelia, ktorí nežiadajú o podporu v takom rozsahu jednorazovo, ale opakovane, si musia sledovať či sa tou - ktorou žiadosťou neblížia k prekročeniu 250.000 EUR za kalendárny rok. Obdobne by o zápis do RPVS mali požiadať tak, aby pri podávaní žiadosti o podporu, ktorou prekročia túto sumu, už boli v registri zapísaní.

Koľko trvá zápis do RPVS?

Samotnému zápisu predchádza overenie konečného užívateľa výhod, ktorého trvanie závisí predovšetkým od zložitosti vlastníckej štruktúry zamestnávateľa. Overenie tak môže trvať od jedného do niekoľko týždňov. Samotný zápis do RPVS je už elektronické a prebieha relatívne rýchlo.

Čo mi hrozí?

Neposkytnutie podpory alebo aj odstúpenie od zmluvy o poskytovaní podpory.