Od 4. októbra sa zmenili pravidlá nosenia rúšok a respirátorov na pracovisku. Vyhláška ustanovuje povinnosť zamestnancom riadne si prekryť horné dýchacie cesty (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov zamestnávateľa za prítomnosti osôb, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti. Povinnosť sa vzťahuje rovnako na zaočkovaných, ako aj nezaočkovaných zamestnancov.

Celé znenie vyhlášky spolu s výnimkami na vyššie uvedenú povinnosť môžete nájsť tu.