Podmienky je možné upraviť vo vnútornom predpise, ale v každom prípade je potrebné nastaviť interné postupy tak, aby ste najneskôr k 1.1.2022 vedeli správne zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov.