Vláda dňa 12.1. 2022 schválila návrh novely zákona č. 395/2019 o občianskych preukazoch, ktorý vypracovalo ministerstvo vnútra v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb. 

Úroveň zabezpečenia by sa tým mala zvýšiť. Rovnako, ako tomu je pri cestovných pasoch, ktoré v biometrickej kvalite vydáva Slovenská republika už od roku 2008, sa do elektronického čipu občianskych preukazov budú zapisovať odtlačky prstov a podoba tváre vo forme zakódovaných biometrických údajov.

Návrh novely v úplnom znení nájdete tu