Darovanie krvi môžete podporiť aj u vás v práci! Národná transfúzna služba vykonáva aj mobilné výjazdy priamo k zamestnávateľom, ak je počet darcov aspoň 30. 

Individuálne darovanie krvi upravuje priamo Zákonník práce a zamestnanec má právo na pracovné voľno s náhradou mzdy vo výške priemerného zárobku za nevyhnutne potrebný čas na odber, na cestu na odber a čas za zotavenie, ktorý môže lekár predlžiť až do 96 hodín. Zamestnanec má právo na pracovné voľno s náhradou mzdy aj v prípade, ak nedôjde k odberu a to na nevyhnutne potrebný čas.