Žiakom 9. ročníka je dieťa až do konca školského roka, t. j. do 31.8.2022. 

Pozor, pre budúceho prváčika to však neplatí, aj keď je už na základnú školu prihlásený. Žiakom sa totiž stáva až 1. septembra.