Na stránke generálnej prokuratúry je verejne dostupný zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb, v ktorom si môžete vyhľadať, kedy a za aký trestný čin bola spoločnosť odsúdená a aký trest jej bol uložený.