Zostáva už iba pár dní, kedy "oslávime" prvý rok navýšenia mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci a zamestnávatelia budú musieť opätovne navýšiť položku HR výdavkov.

Od 1. mája 2019 prestávajú platiť jemnejšie prechodné ustanovenia jednotlivých mzdových zvýhodnení, ktoré mali zmierniť prijaté zmeny a pôjde sa natvrdo.

Pri práci v sobotu bude zamestnancovi patriť mzdové zvýhodnenie minimálne vo výške 50%  minimálnej mzdy za hodinu (aktuálne 2,989 EUR). Výnimku budú mať rovnako ako doteraz tie prevádzky, v  ktorých je práca v sobotu nevyhnutná, a pri ktorých bude mzdové zvýhodnenie predstavovať 45% minimálnej mzdy za hodinu. To však iba v prípade, že sa tak dohodne v kolektívnej zmluve alebo priamo v pracovnej zmluve so zamestnancom, ak zamestnávateľ v posledný deň predchádzajúceho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov a súčasne u zamestnávateľa nepôsobila odborová organizácia. Firmy, v ktorých odbory nepôsobia a nemajú kolektívne zmluvy alebo zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov túto možnosť "ušetriť" rozdielových 5 percent nebudú mať.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu je ohodnotené ešte vyššie a zamestnávateľ vyplatí zamestnancom najmenej 100% minimálnej mzdy za hodinu. Obdobne ako pri práci v sobotu, tie prevádzky, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky budú mať možnosť zníženia prípladku na 90% minimálnej mzdy za hodinu.

Pre prácu v noci bude platiť mzdové zvýhodnenie vo výške aspoň 40% minimálnej mzdy za hodinu a pri zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikovú prácu je to 50% minimálnej mzdy za hodinu. Ak zamestnanec nevykonáva rizikovú prácu, je možné dohodnúť zníženie na 35% minimálnej mzdy za hodinu, a to za rovnakých podmienok ako pre víkendovú prácu. 

Pre tých zamestnávateľov, ktorí prvé navýšenie z mája 2018 zakomponovali do pracovných zmlúv, interných predpisov o odmeňovaní alebo iných dokumentov, pričom nezohľadnili 2. kolo navýšenia, bude nevyhnutné vykonať update tých častí, ktoré odkazujú na čoskoro už neaktuálne percentuálne mzdové zvýhodnenia.

Zostáva  dúfať, že sa v predvolebnom roku sa ďalších pokračovaní zvyšovania mzdových zvýhodnení nedočkáme.