Ak ste na túto otázku odpovedali kladne, tak ako správca stránky môžete byť zodpovedný za zber osobných údajov a ich prenos do spoločnosti Facebook Ireland. S touto spoločnosťou ste totiž spoloční prevádzkovatelia. K tomuto záveru dospel Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku vo veci C-40/17 zo dňa 29.7.2019.

Ide o ďalšie významné rozhodnutie Súdneho dvora po tom, čo určil, že správca fanúšikovskej stránky na Facebooku je spoločne so spoločnosťou Facebook Ireland zodpovedný za spracúvanie osobných údajov návštevníkov jeho stránky (C-210/16).

Umiestnenie tlačidla „Páči sa mi to“ od Facebooku na akúkoľvek internetovú stránku spôsobuje, že keď si návštevník prehliada danú internetovú stránku, tak jeho osobné údaje sa automaticky prenesú na servery spoločnosti Facebook Ireland. Tento proces prebieha na pozadí a bežný návštevník si toho nemusí byť vedomý. Proces dokonca prebieha bez ohľadu na to, či máte na sociálnej sieti založený profil alebo nie.

Súdny dvor EÚ podľa nášho názoru správne určil, že správcu internetovej stránky a spoločnosť Facebook Ireland je možné považovať za spoločných prevádzkovateľov (Joint Controllers) nakoľko spoločne určili prostriedky a účely spracovateľských operácii a je možné predpokladať, že spracovania sa uskutočňujú v hospodárskom záujme oboch spoločností. Medzi spoločné účely spracúvania osobných údajov má patriť predovšetkým optimalizácia reklamy správcu webstránky, nakoľko zakliknutie tlačidla „Páči sa mi to“ umožňuje zviditeľniť výrobky alebo aktivity správcu webovej stránky na sociálnej sieti Facebook; a na druhej strane dosahovanie vlastných obchodných účelov spoločnosti Facebook Ireland – nakoľko umiestnenie tlačidla je funkčne podmienené transferom osobných údajov, s ktorými je potom možné ďalej pracovať.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že nakoľko správca webstránky s tlačidlom „Páči sa mi to“ je so spoločnosťou Facebook Ireland spoločným prevádzkovateľom, tak bude zodpovedný za zber osobných údajov a ich prenos. Naopak, správca webstránky nie je zodpovedný za ďalšie spracovanie týchto údajov samotnou spoločnosťou Facebook Ireland, po tom čo jej budú osobné údaje postúpené.

Platí, že každý správca internetovej stránky s doplnkom od Facebooku by mal jej návštevníkov informovať o spracúvaní osobných údajov, o ich rozsahu a účeloch spracúvania ako aj o adresátoch osobných údajov.

Vždy je zároveň nutné skúmať právny základ spracúvania. V prípade, ak si správca nie je istý existenciou jeho oprávneného záujmu na spracúvaní, tak je možné prístup na webstránku podmieniť udelením súhlasu na zber a prenos osobných údajov. Webstránka sa dá sprístupniť bez vopred daného súhlasu a to v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, ktorým je správca webstránky alebo tretia strana, Facebook.