Tento projekt bude financovaný najmä z Európskeho sociálneho fondu, no pravdepodobne vláda načrie aj do štátneho rozpočtu. 

Nárok na finančnú pomoc budú mať aj živnostníci či umelci.

Pôjde o aktívne opatrenia na trhu práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti, pričom zmena tohto zákona sa už nachádza v skrátenom legislatívnom konaní. 

Výšku príspevku či presné podmienky na vznik nároku vláda ešte len určí. Priebežne Vás však budeme informovať.