Rúška nie sú povinné na pracoviskách, na ktorých je zamestnanec sám a v prípade spoločnej kancelárie alebo open space, ak sú zamestnanci od seba vzdialení aspoň dva metre. Stále platí, že rúška nosíme v priestoroch, do ktorých majú prístup tretie osoby,  ako sú napríklad recepcia alebo zasadacie priestory.

Viac informácií nájdete tu.