Nedávno prijatá novela zákona č. 68/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá zaviedla možnosť Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) blokovať tzv. škodlivú aktivitu alebo škodlivý obsah v kybernetickom priestore sa stala veľmi horúcou témou, ktorá otvára najmä diskusie týkajúce sa možného porušenia Ústavou SR garantovaného práva na slobodu prejavu.

Aj preto sa mesačník Stratégie bližšie venoval práve tejto téme a aj my sme mali možnosť svojím názorom prispieť do tohto článku.