Správa o stave ochrany práce za rok 2021 síce nepatrí medzi odporúčania na dovolenkové čítanie, napriek tomu sa v nej dajú nájsť zaujímavé fakty o tom, akých porušení a v akej oblasti sa zamestnávatelia najviac dopúšťajú.

Z hľadiska najviac kontrolovaných subjektov podľa počtu zamestnancov inšpekcia práce kontrolovala až 42,1 % zamestnávateľov s počtom zamestnancov do 9 (8 967 kontrol). Na druhom mieste sa umiestnili zamestnávatelia - fyzické osoby, ktorých podiel na kontrolách bol až 34,6 % (7 335 kontrol). Na porovnanie, u zamestnávateľov s počtom zamestnancov nad 250 bolo kontrol 597.

Medzi najčastejšie porušenia patrí práve porušenie pracovnoprávnych predpisov, pričom pochybeniam zamestnávateľov kraľujú:

  • náležitosti pracovnej zmluvy,
  • minimálne mzdové nároky,
  • evidencia pracovného času,
  • dohody mimo pracovný pomer,
  • výplata a splatnosť mzdy,
  • stravovanie,
  • a prekvapivo pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní.

Za pozornosť stojí aj informácia o počte podnetov na kontrolu, a to až 6 292. Na základe týchto podnetov vykonala inšpekcia kontrolu v 2 591 prípadoch.

A hoci inšpekcia práce môže udeľovať pokuty až do 100 000 EUR, v praxi sa pohybuje pri spodnej hranici. Za predchádzajúci rok sa vyzbieralo cez 5,5 mil. EUR, pričom priemerná výška pokuty bola 2 225 EUR. Ak vynecháme pokuty za nelegálne zamestnávanie, tak priemerná výška pokuty za porušenie pracovnoprávnych predpisov a BOZP klesne na 1 645 EUR.

Bude zaujímavé sledovať, ako a či s týmito číslami pohne pripravovaná novela Zákonníka práce, ktorou sa transponuje smernica EU o predvídateľných a transparentných pracovných podmienkach, ktorá mení koncept náležitostí pracovnej zmluvy. Ľahšiemu zabehnutiu novely do praxe, a tým pádom aj poklesu kontrol a pokút, by určite pomohlo zverejnenie vzorových pracovných zmlúv a informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania tak, ako to smernica predpokladá. Zatiaľ činnosť inšpektorátov týmto smerom nepozorujeme, čo môže byť zapríčinené tým, že novela napriek predpokladanej účinnosti 1.10.2022 stále nebola schválená. Nič to však nemení na tom, že zamestnávatelia do novely a jej detailov budú musieť skočiť s rovnými nohami.