Týmto dňom sa končí prechodné obdobie, v ktorom sa všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia mali pripojiť do systému sociálnej poisťovne ePN, avšak mohli pacientom naďalej vystavovať tlačivo o práceneschopnosti aj v štandardnej papierovej forme. 

Od 1. júna 2023 však budú musieť byť pripojení na systém ePN, a teda potvrdenia o PN budú môcť vystavovať už len elektronicky.

Od 1. januára 2024 sa táto povinnosť bude vzťahovať aj na lekárov-špecialistov, ktorí poskytujú zubno-lekársku starostlivosť.