Výška stravného sa od 1.6.2023 opätovne zvyšuje. Na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného, sú tieto pre jednotlivé časové pásma nasledovné:

  • 7,30 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín (predtým 6,80 €),
  • 10,90 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín (predtým 10,10 €),
  • 16,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín (predtým 15,30 €).

Zvýšenie súm stravného sa prirodzene dotkne aj maximálnej výšky príspevku na stravovanie či minimálnej hodnoty stravovacej poukážky.

Maximálna výška príspevku na stravovanie v zmysle Zákonníka práce (najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín), bude po novom 4,02 €.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky v zmysle Zákonníka práce (najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín) bude po novom 5,48 €.

Samozrejme, ide len o limity v zmysle Zákonníka práce a zamestnávateľovi nič nebráni poskytovať aj ďalšie príspevky (napr. sociálny fond, benefity).

Úplné znenie opatrenia nájdete na tu.