Vláda Slovenskej republiky predložila návrh zákona, ktorým by sa v roku 2021 zvýšila minimálna mzda z aktuálnych 580 Eur na 623 Eur, čo predstavuje zhruba 57% z priemernej hrubej mzdy na Slovensku. Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom by sa zvýšila na 3,580 Eur zo súčasných 3,333 Eur.

Zároveň sa má zmeniť systém šiestich základných úrovní minimálnej mzdy na základe náročnosti práce. V súčasnosti je posledných päť úrovní vyjadrených ako násobok základnej sumy minimálnej mzdy. Na základe návrhu zákona by sa posledným piatim úrovniam jednotne zvýšila konečná suma o 43 Eur.

Plánované sú aj zmeny v príplatkoch:

  • nočná práca
  • práca v sobotu
  • práca v nedeľu
  • práca zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru

Mzdové zvýhodnenie v percentách sa má zmeniť na  konkrétnu sumu, ktorá je v porovnaní s aktuálnou situáciou nižšia. Mzdové zvýhodnenie za prácu v noci je v dnešnej dobe stanovené na 40% minimálnej hodinovej mzdy a 50% pri rizikovej práci. V prípade schválenia návrhu zákona by sa daných 40% zmenilo na sumu 1,43 Eura a 50% by sa zmenilo na 1,79 Eura. V prípade, že vzhľadom na povahu práce sa nočná práca vyžaduje, by sa mzdové zvýhodnenie zmenilo aktuálnych 35% minimálnej hodinovej mzdy na 1,25 Eura. 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu by sa zo súčasných 50% a 45% v prípadoch zamestnávateľov, u ktorých je vzhľadom na povahu práce vyžadovaná práca v sobotu zmenilo na sumu 1,79 Eur a v druhom prípade na 1,61 Eur. 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu by sa z pôvodných 100% a 90% v prípadoch zamestnávateľov, u ktorých je vzhľadom na povahu práce vyžadovaná práca v nedeľu zmenilo na sumu 3,58 Eure a v druhom prípade na 3,22 Eur. 

Odmena v prípade zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru vo sviatok by sa zmenila z aktuálnych 100% sumy minimálnej hodinovej mzdy na konkrétnu sumu 3,58 Eur.