Nový Zéland dáva rodičom právo na trojdňové platené voľno v prípade potratu (kedykoľvek počas tehotenstva) alebo narodení mŕtveho dieťaťa, ktoré im poskytne čas na vyrovnanie sa so stratou bez toho, aby museli čerpať nemocenskú dávku. 

Slovensko priznáva v prípade narodenia mŕtveho dieťaťa žene (iba žene) materskú dovolenku po dobu 14 týždňov, avšak nijakým spôsobom neposkytuje podporu, ak žena potratí kedykoľvek v priebehu tehotenstva.