Ekonomika Čínskej ľudovej republiky patrí medzi tie najsilnejšie na svete. Systém 996 možno považovať za určitý zdroj konkurenčnej výhody. Základom tohto systému je výkon práce od 9. hodiny rána do 9. hodiny večera počas šiestich dní v týždni. Čínske pracovné právo pritom hovorí o osemhodinovom pracovnom čase a maximálne troch hodinách nadčasu denne, s limitom 36 hodín za mesiac. Technologické spoločnosti však často túto limitáciu nedodržiavajú. Za posledné roky pribudli viaceré súdne rozhodnutia, kde zamestnávatelia ukončili pracovné pomery v súvislosti s odmietaním 996 systému. 

Najvyšší ľudový súd Číny spolu s Ministerstvom ľudských zdrojov a sociálneho zabezpečenia spoločne vydali memorandum týkajúce sa vyššie uvedených rozhodnutí, kde zosumarizovali ich výsledky s ohľadom na prácu nadčas a zodpovedajúcu kompenzáciu. V jednom rozhodnutí bol pracovník doručovateľskej služby, ktorý nesúhlasil s takýmto nadmerným počtom nadčasových hodín, za čo mu bola daná výpoveď. Súdny spor so zamestnávateľom vyhral, skončenie pracovného pomeru bolo neplatné a taktiež obdržal finančné odškodnenie od zamestnávateľa.

Obe vysoko postavené inštitúcie sa zhodli na tom, že systém 996 je kompletne protiprávny a je potrebné prijať určité opatrenia za účelom ochrany zamestnancov. 

Podľa môjho názoru však nemožno očakávať akúkoľvek rýchlu zmenu v systéme, ktorý takýmto spôsobom funguje už dlhé roky. Je taktiež na zváženie, či sa vôbec oplatí zamestnancom vstupovať do súdneho sporu so zamestnávateľom. Zamestnávateľ by s najväčšou pravdepodobnosťou obdržal sankcie za nedodržiavanie právnych predpisov, je ale zrejmé, že sa im napriek tomu 996 systém oplatí používať aj naďalej.