Predstavte si, že pred sebou máte spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Ten môže do právoplatného rozhodnutia trvať pár rokov, kedy je už zamestnávateľ aj zamestnanec dávno inde ako vtedy, kedy spor začal. Otázku sudcu na to, či sú strany spory ochotné ho ukončiť prostredníctvom zmieru preto netreba brať len ako povinnú jazdu, ale doslova stojí za zamyslenie. 

Súdom schválený zmier dokáže ušetriť čas, peniaze, a priznajme si, aj emócie a stres s ním spojené.

Čo môže byť predmetom zmieru? V zásade všetko, čo nie je v rozpore so zákonmi, ale konečné slovo má samozrejme súd. Zmierom je však možné pokryť všetky otázky týkajúce sa sporu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a jeho obsahom môže byť, že:

  • pracovný pomer zamestnanca sa končí dohodou k určitému dňu;
  • zamestnanec netrvá na ďalšom zamestnávaní;
  • zamestnávateľ zaplatí zamestnancovi náhradu mzdy, prípadne bonus alebo preplatí dovolenku v dohodnutej lehote;
  • zamestnávateľ uhradí zamestnancovi náhradu trov konania alebo sa strany sporu dohodnú, že si neuplatnia náhradu trov konania;
  • zamestnanec vyhlási, že z pracovného pomeru alebo jeho ukončenia už nemá žiadne nároky alebo sa ich pre každý prípad vzdáva.

Výhodou zmieru pre obe strany je, že voči nemu nie je možné podať odvolanie a tak predstavuje konečné a aj rýchle ukončenie sporu. Pre zamestnanca má súdom schválený zmier aj formu poistky, keďže rozhodnutie je v prípade nedobrovoľného plnenia exekučným titulom.