Dôvodom návrhu novely zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23.10.2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie. Novela má napríklad rozšíriť poskytovanie ochrany osobám nahlasujúcim porušenia práva Únie – teda whistleblowerom, rozšíriť definíciu oznamovateľa, ale aj povinnosti zamestnávateľov a mnohé ďalšie.

Návrh je aktuálne stále na pôde vlády SR, a teda má pred sebou ešte dlhú cestu. Účinnosť novely je naplánovaná až od 1.5.2022, avšak zamestnávatelia majú už teraz možnosť zoznámiť sa s prípadnými zmenami, ktoré ich čakajú.

Sprievodnú dokumentáciu k novele nájdete na tomto odkaze.