Dňa 30.4.2022 bol v zbierke zákonov vyhlásený zákon o zriadení správnych súdov. Týmto zákonom sa zriaďujú Správne súdy v Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach.

Správne súdnictvo sa teda na prvom stupni presunie z okresných súdov práve na tieto tri správne súdy. Tieto súdy začnú svoju pôsobnosť od 1. januára nasledujúceho roka. Sústavu súdov tak budú tvoriť súdy všeobecného súdnictva a súdy správneho súdnictva. Do sústavy správneho súdnictva sa pridáva taktiež aj Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňa 1.6.2022.

Znenie zákona môžete nájsť tu.