Naša kancelária sa minulý týždeň v zastúpení partnerov Dajany Csongrádyovej a Dušana Nitschneidera zúčastnila výročného kongresu globálnej aliancie spoločností Ius Laboris špecializujúcich sa na pracovné právo, ktorý sa tento rok konal v Berlíne. Okrem odborného obsahu sme mali po dlhšom období konečne možnosť stretnúť sa s kolegami takmer z celého sveta a odovzdať si nielen odborné skúsenosti, ale sa aj porozprávať o budúcnosti v našej právnej oblasti.

Počas nabitých troch dní kongresu sme sa zúčastnili mnohých zaujímavých workshopov, napríklad o kľúčových otázkach pracovného práva v projektoch M&A, ktorý viedol Dr. Burkard Göpfert z nemeckej kancelárie KLIEMT.Arbeitsrecht a pani Lee Nair z britskej kancelárie Lewis Silkin. Nemenej zaujímavý bol aj hlavný program s prednáškou od Stevena Van Belleghem s názvom „Ponuka, ktorá sa nedá odmietnuť." Dozvedeli sme sa počas nej cenné informácie o potrebách zákazníka a o hlavných zásadách úspešného podnikania nasledujúceho desaťročia.

Organizátori zaradili do programu aj zaujímavú súťaž v inováciách v práve. Vybrané kancelárie aliancie prezentovali svoje vylepšenia a inovácie, ktoré im jednak pomohli ľahšie preklenúť obdobie pandémie, ale ukázali sa aj ako efektívne nástroje pri práci s klientmi do budúcnosti. Víťazom sa stal tool na imigračné právo, ktorý užívateľom umožní jednoduchšie zmanažovať napríklad prijatie nového zamestnanca z tretej krajiny, prípadne iné imigračné otázky a jednoducho spojiť užívateľa s právnikom v požadovanej krajine v rámci aliancie Ius Laboris.

Kongres sme uzatvorili gala večerom v duchu „Green is the new black", ktorý sme splnili na 1* v podobe zelených šiat a kravát. 

Kongres nám priniesol občerstvenie a entuziazmus do našej práce a vďačnosť za to, že môžeme byť ako kancelária členom tejto aliancie združujúcej najlepších pracovnoprávnych právnikov naprieč svetom.