V nadväznosti na stále pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 sa objavovala otázka, ako prebehnú blížiace sa voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávy krajov, ktoré sa majú v roku 2022 konať v rovnaký deň a v rovnakom čase ako tzv. „spojené voľby“.

Z tohto dôvodu parlament dňa 10.5.2022 prerokoval a schválil znenie nového zákona, ktorým sa zavádza špeciálny spôsob hlasovania v nadchádzajúcich spojených voľbách 2022, a teda bude umožnené voliť aj voličom, ktorým bola (bude) nariadená izolácia alebo karanténa (ako aj osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti), avšak špeciálnym spôsobom tak, aby bola zabezpečená ochrana verejného zdravia.

Tento zákon teda zavádza komplexný proces špeciálneho spôsobu hlasovania vo všetkých jeho štádiách, vrátane podmienok jeho uplatnenia, kreovania špeciálnych volebných komisií a špeciálnych volebných obvodov, atď.

Detailnejšie informácie nájdete TU.