Vo väčšine krajinách je možné dohodnúť si na začiatku pracovného pomeru skúšobnú dobu. Cieľom skúšobnej doby je to, aby strany pracovného pomeru mohli pohotovo rozhodnúť o ukončení pracovného pomeru v prípade nespokojnosti či už na jednej, alebo na druhej strane. 

V Belgicku však odo dňa 1.1.2014 nie je možné so zamestnancom dohodnúť skúšobnú dobu s výnimkou dočasne pridelených agentúrnych zamestnancov a študentov.

Slovenský Zákonník práce práve naopak umožňuje stranám dohodnúť si skúšobnú dobu, a to písomne a priamo v pracovnej zmluve, inak je neplatná. Dĺžka skúšobnej doby sú maximálne 3 mesiace s výnimkou vedúcich zamestnancov, kedy je možné skúšobnú dobu dohodnúť až na 6 mesiacov.