Nariadenie vlády č. 113/2023 Z. z. bolo prijaté ako reakcia na nedostatok pracovnej sily v doprave. Určilo kvóty na udelenie národných víz a upravilo požiadavky na zamestnávateľov, ktorí môžu zamestnancov s národnými vízami zamestnávať.

Národné víza možno udeliť občanom vybraných tretích krajín, a to Bieloruskej republiky, Srbskej republiky, Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménskej republiky, Moldavskej republiky, Ukrajiny, Kirgizskej republiky, Kazachstanu, Azerbajdžanu, Turkmenistanu, Tadžikistanu a Uzbekistanu.

Konkrétne môže byť udelených najviac 150 národných víz pre vodičov autobusu (8331001) a spolu 5000 národných víz pre vodičov ťažkého nákladného vozidla, kamiónu, a to v medzinárodnej a vo vnútroštátnej doprave (8332006 a 8332007).

V porovnaní s minulým rokom sa síce zvyšuje počet udeľovaných národných víz, ale zároveň sa sprísňujú požiadavky na zamestnávateľov, ktorí môžu cudzincov z tretích krajín zamestnávať. Jednou z podmienok je napríklad, že dopravca musí byť usadený na území Slovenskej republiky najmenej desať rokov. Za týmto krokom môžeme vidieť snahy zákonodarcu o zameranie tohto nariadenia na slovenský pracovný trh.

Úplné znenie nariadenia nájdete tu.