Vysielanie zamestnancov upravuje smernica č. 2014/67/EU na Slovensku implementovaná Zákonom č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác, vrátane novelizácie Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a smernicou EP a Rady (EÚ) 2018/957, ktorej revidovanie týkajúce sa vyslania zamestnancov sa bude uplatňovať od 30.júla 2020

Nová úprava sa týka nielen cezhraničného, tzv. leasingu zamestnancov, pridelením užívateľskému zamestnávateľovi, či vyslania na iné pôsobisko v rámci skupiny (holdingu), ale aj vysielania zamestnancov na výkon prác v mene svojho zamestnávateľa pre jeho zákazníkov.

Viac informácií nájdete v našom článku alebo na portáli Sociálnej poisťovne.