Vláda Slovenskej republiky vydala 28.10.2020 nové uznesenie vo vzťahu k plošnému testovaniu. Súčasťou uznesenia je aj odporúčanie pre hlavného hygienika vydať vyhlášku, ktorou uloží zamestnávateľom (aj iným prevádzkovateľom) povinnosť vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný ministerstvom. 

Ak hlavný hygienik vyhlášku vydá, tak sa právna istota zamestnávateľov sprehľadní a ich práva a povinnosti nebude potrebné odvodzovať z iných zdrojov.

Úplné znenie uznesenia je dostupné tu.