V zmysle nových pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci („Prvá pomoc+“; opatrenia 1, 3A, 3B) platí pri žiadaní príspevkov za mesiac január 2021 nasledovné:

  • Pomoc možno žiadať aj na zamestnancov, ktorí do práce nastúpili dňa 1.2.2021 a skôr (doteraz bol deň nástupu 2.9.2020 a skôr);
  • O pomoc môžu žiadať aj zamestnávatelia, ktorí začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2021 (doteraz najneskôr k 2.9.2020); 
  • Výška štátnej pomoci za január 2021 ostala voči štátnej pomoci za mesiace november a december 2020 nezmenená.

Januárovú žiadosť/výkaz je potrebné podať do konca marca.

Úplné znenie pravidiel nájdete tu.