Rovnako ako pred mesiacom, aj teraz pre Vás v skratke sumarizujeme zmeny v poskytovaní štátnej pomoci v rámci programu Prvá Pomoc++.
Hlavné zmeny súvisia s výškou príspevku, ktorý zamestnávatelia pri žiadostiach za mesiac február od štátu dostanú. 

Zmeny oproti januáru sú nasledovné:

Opatrenie
Žiadosti za január 2021
Žiadosti za február 2021
Opatrenie č. 1 / 3A
(nútené / nenútené
prerušenie alebo
obmedzenie prevádzok)
80% z celkovej ceny práce, maximálne 1.100 EUR
100 % z celkovej ceny práce,
maximálne 1.100 EUR
Opatrenie 3B
(pokles tržieb)
Pokles tržieb
Príspevok
od 20% do 39,99%
270 EUR
od 40% do 59,99%
450 EUR
od 60% do 79,99%
630 EUR
od 80% a viac
810 EUR

Pokles tržieb
Príspevok
od 20% do 29,99%
330 EUR
od 30% do 39,99%
420 EUR
od 40% do 49,99%
510 EUR
od 50% do 59,99%
600 EUR
od 60% do 69,99%
690 EUR
od 70% do 79,99%
780 EUR
od 80% a viac
870 EUR

Podľa dostupných informácií sú výkazy a žiadosti o príspevok za mesiac február ešte v príprave. Dostupné majú byť po schválení dodatku k schéme štátnej pomoci.
Dávame do pozornosti, že zamestnávatelia môžu ešte stále požiadať aj o príspevok za mesiac január.
Žiadosť / výkaz je potrebné podať do konca marca 2021.

Viac podrobností o zmenách nájdete tu.