Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 99/2021 sa od 15.3.2021 zaviedla povinnosť nosiť respirátor alebo jeho obdobu na verejnosti v priestoroch všetkých interiérov. Interiérom sa rozumie aj pracovisko zamestnávateľa, ak je vo vnútri. 

Majú zamestnávatelia povinnosť respirátory zamestnancom poskytnúť?

Národný inšpektorát práce hovorí, že zamestnávatelia túto povinnosť nemajú. Dôvod je ten, že povinnosť nosiť respirátor je uložená všetkým osobám. Nejde teda o povinnosť zamestnávateľa. Samozrejme, zamestnávatelia respirátory poskytovať môžu, avšak na dobrovoľnej báze za účelom prevencie.

Minimálne požiadavky na respirátory a obdobné prostriedky ochrany, definovanie technických noriem, či výnimky z povinnosti tieto prostriedky ochrany nosiť nájdete vo vyhláške, ktorá je dostupná tu.

 V prípade, ak si chcete prečítať celé stanovisko, nájdete ho tu.