Vláda dnes (20.10.2021) prijala nariadenie vlády, ktorým predĺžila splatnosť poistného na sociálne poistenie za „pandemické mesiace“. Teda za mesiace 05-07/2020, 12/2020, 01-05/2021. Splatnosť poistného sa oproti terajšiemu zneniu nariadenia predĺži o tri mesiace.

Na príklade: Zamestnávateľ/SZČO, ktorý využil odklad splatnosti poistného za 05/2020 bol podľa doterajšieho nariadenia povinný poistné zaplatiť do 31.12.2021. Po novom bude poistné povinný zaplatiť do 31.3.2022. 

Zároveň sa otvorila aj možnosť požiadať o odklad splatnosti poistného za mesiac 10/2021. Toto poistné bude splatné do 30.6.2024. Aby zamestnávateľ/SZČO túto možnosť využiť mohli, tak im musia poklesnúť tržby o 40 % a viac.

Nariadenie bude účinné dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Znenie nariadenia a dôvodové správy nájdete tu.